Liefde voor je zoon


Een man viel ooit op zijn knieën voor Christus en smeekte: "Als u wilt, kunt u mij rein maken.". Jezus had medelijden en antwoordde: "Ik wil het, word rein" (Marcus 1:40-41). Wij kunnen ook op onze knieën vallen en Gods enige voorziening voor onze zonden erkennen. Ook wij kunnen dit antwoord krijgen: "Ik wil het, word rein. christus was bereid om Gods rechtvaardige toorn op Zich te nemen, zodat wij dat niet meer hoeven te doen; ieder die zijn dood aan het kruis aanvaardt als betaling voor zijn zonden zal verzoend worden met de god die we zo zeer hebben gekrenkt. "Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.

de vader komen dan door mij (Johannes 14:6). Verlossing is een gratis geschenk dat gekocht en betaald is met het bloed van Christus. Er bestaat geen andere manier. "Verwerp Gods genade niet; als we door de wet rechtvaardig zouden kunnen worden, zou christus voor niets gestorven zijn!" (Galaten 2:21). Je kunt Gods vergeving niet verdienen met je eigen goede werken. Hoe kunnen goede daden die je altijd al had moeten doen ooit je ontelbare fouten ongedaan maken? God is geen gek. "ook al was je je kleren met zeep, en met een overvloed aan loog, je schandvlek blijf ik zien spreekt God, de heer" (Jeremia 2:22).

Dit blijdorp is Gods liefde! "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden" (Johannes 3:16-17). Jezus Christus hield zo veel van de wereld dat Hij er alles voor opgaf; Zijn rechten en voorrechten als de unieke eeuwige zoon van God, en zelfs Zijn eigen leven! Als je de liefde van God wil zien, kijk dan op naar het kruis. "En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden" (1 Johannes 4:9-10). "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus jezus, onze heer" (Romeinen 6:23). Gods liefde - voor jou! Gods liefde is aan ons geopenbaard. Nu staat Hij voor de deur en klopt Hij aan.13 Het is de verantwoordelijk van elk mens om op zoek te gaan naar een persoonlijke relatie met God.

Liefde voor later: liefde voor, later kijk


Thuis gods liefde, gods liefde - johannes 15:13, gods liefde voor ons - zijn schepselen die van Hem vervreemd zijn - wordt levendig voorgesteld in het offer dat Hij voor ons bracht. "Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden" (Johannes 15:13). Jezus Christus is Gods unieke en eeuwige zoon.1 Hij is de Alfa en Omega,2 de grote "ik ben 3 de "heer van de hemelse machten"4 door wie alle dingen werden geschapen5 en in wie alle dingen bestaan.6 jezus, die aan het hoofd staat van alle. Hij kwam naar onze vervloekte wereld en nam actief deel aan ons erbarmelijke bestaan. Zelfs al bestaan wij uit vlees en bloed, toch deelde hij ook dit met ons.8 Hij werd een mens en Hij mengde zich onder ons.9 Hij deelde in het leed dat wij over onszelf hadden afgeroepen door Zijn heilige wetten af te wijzen.10 En alsof. Dat was de grootste liefdesdaad die de wereld ooit heeft gekend! Zo nam Hij onze zonden weg; ze werden met Hem aan het kruis geslagen. Dus werd Degene die geen zonde kende zelf de zonde voor ons11 en proefde degene die ons allen het leven gaf Zelf de dood in plaats van de mensen die hiertoe veroordeeld waren.12. Gods liefde - want God had de wereld zo lief.

'loveless zonder liefde geen leven


Dat is wat ons ouders te doen staat, als je het mij vraagt: onze kinderen accepteren en liefhebben precies zoals ze zijn. Wat niet betekent dat we ze niet corrigeren, streng toespreken en dat we geen vrijheden innemen als blijkt dat ze er nog niet mee om kunnen gaan. Maar, zo zeg ik altijd tegen mijn zoontje die enorm stoute streken kan uithalen: Zelfs als ik boos op je ben, dan nog houd ik van jou. Alleen als wijzelf onze onvolmaaktheden en de imperfectie van ons leven accepteren, kunnen we die boodschap zuiver overdragen; de boodschap dat we allemaal ons best doen en dat dit genoeg. Kinderen mogen worden bemind alleen omdat ze geboren zijn. Ze hoeven onze liefde niet te verdienen. Och, onvoorwaardelijke liefde kom daar nog maar eens om in het volwassen leven. Als we onze ouderliefde tot op de diepste bodem van hun hart weten te krijgen, dan geven we ze een intrinsiek gevoel van de moeite waard zijn.

Ik zag hoe het ging kruipen, eerst achteruit en toen vooruit, zich aardgas optrok aan spijlen, ik hoorde eerste woordjes. Het ging allemaal met een grote vanzelfsprekendheid, uit pure levenslust. De drang omhoog zit in elke plant die zich naar de zon richt en groter groeit, en in elk ander levend wezen op aarde. Ik begon me te schikken in een passender, bescheidener rol en leerde toekijken hoe mijn zoon zich geleidelijk aan ontwikkelde, hier en daar bijsturend, troostend, sussend en streng toesprekend. Hij had mijn hand nodig om zich af lage en toe aan vast te pakken, niet om hem volledig te sturen. De kunst is om dat inzicht, dat wij niets bepalen maar hoogstens begeleiden, vast te houden als onze zonen (en dochters) uitgroeien tot echte volwassenen.

Om ruimte te scheppen tussen onszelf en onze kinderen. Onze jongens zullen andere voorkeuren hebben dan wij, andere keuzes maken dan wij zouden doen. Ze mogen dan enkele van onze gewoonten overnemen, dezelfde blauwe ogen hebben of bruine haren, maar in hun diepste ziel verschillen ze van ons. Ze zijn wezenlijk anders. Ze hoeven niet onze dromen voor ons te verwezenlijken of onze kwetsuren te genezen. Ze hoeven alleen maar te zijn wie ze bedoeld zijn te zijn. En dan, als we daar oog en waardering voor hebben, zullen we merken dat onze kinderen ons evenveel beïnvloeden en inspireren als wij hen.

Nederlandse Provincie van de Orde der Augustijnen (OSA)

En het lost wél iets op, want daarna voel je je opgelucht. Hij knikte, nog niet helemaal overtuigd. Wees nooit bang voor je eigen verdriet, drukte ik hem op het hart, want het gaat vanzelf weer weg juist als je durft te huilen. Voor zijden ik moeder werd, dacht ik dat het opvoeden van kinderen hetzelfde was als een tekening maken op een wit vel. Alles vetvlekken zou je erin moeten stoppen, van leren lopen tot hele zinnen uitspreken, anders ging het mis. Al gauw kreeg ik in de gaten dat een kind van binnenuit groeit en niet van buitenaf groter getrokken kan worden. Ik zag hoe mijn baby zich ineens omrolde zonder dat iemand dat had voorgedaan, op het moment dat het daar zelf klaar voor was.

is het interactieve platform voor

Als wij het al niet bewust of onbewust doen, dan doet de omgeving het wel. Zo wordt het idee geplant dat emotie beheersen krachtig is en het doorvoelen en uiten van emotie zwak. Daardoor kan innerlijke pijn geen uitweg vinden en doorslaan in agressie of juist granen een naar binnen keren. Laatst mocht ik van mijn zoontje de slaapkamer niet verlaten omdat hij bang was dat hij dan weer zou gaan huilen. En huilen loste niets. Ik weet niet waar hij dat vandaan had, maar alles in me kwam in opstand. Even huilen, ook al weet je niet eens precies waarom, kan juist heel fijn zijn, zei.

Het patriarchaat heeft mannen net zo goed beschadigd als vrouwen. Man-zijn betekende vanaf dat moment winnen, ten strijde trekken en domineren. Dat is een eenzijdig en schraal beeld van mannelijkheid waarin het wilde, vaderlijke, wijze, creatieve, nobele en liefhebbende deel geen plek heeft. Van dat uitgangspunt is nog veel blijven plakken in de wereld waarin onze zonen straks op eigen benen moeten staan. Wij als ouders en opvoeders kunnen alleen maar een tegenwicht bieden door ze te laten zien hoe divers ware mannelijkheid is; zowel grof als verfijnd, zowel moedig als kwetsbaar. Het is de krijger. Waar meisjes soms worden ontmoedigd om boos te zijn, worden jongens afgeremd om verdrietig te zijn. Als ze huilen, muesli horen ze dat ze flink moeten zijn. Je bent toch geen mietje?

Save the Children Onvoorwaardelijke liefde

Susan Smit, zelf moeder behandel van een zoon en een dochter, kwam tot een belangrijke conclusie: een kind groeit van binnenuit. Ze schreef voor dz een brief aan meisjesmoeders en jongensvaders en andersom. Het was een jongetje! Weet je nog: die kleine knuistjes, dat buikje, dat lieve piemeltje waar je misschien als je ook een vrouw bent de eerste dagen geen raad mee wist? Hoe klein hij was en vooral hoe kwetsbaar? Gek genoeg verraste me dat, alsof ik het ergens niet verwacht had. Ik moest kennelijk nog gaan begrijpen dat een jongetje evenveel koestering, troost en bescherming nodig heeft als een meisje. Ik weet nog dat ik zijn kleine voetjes vasthield en huiverde bij het idee wat de wereld van jongens verwacht. Ik dacht aan hoe ze door de eeuwen heen de oorlog in werden gestuurd en werden opgejut om dingen te doen die mannen van ze zouden maken.

Liefde voor je zoon
Rated 4/5 based on 566 reviews